Kdo jsme:

 Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodaří na výměře 1277,60 ha orné půdy, při průměrném počtu 31 pracovníků. Celkový roční obrat činí cca 71,64 mil. Kč.
Minulý rok svojí produkcí navázal na předchozí roky, které byly rovněž negativně ovlivněny důsledky nepříznivých klimatických podmínek, a zejména sucho se promítlo do výsledku hospodaření roku 2018. Jelikož předpověď počasí, zprávy hydrologů a klimatologů nejsou příliš pozitivní, budeme se opět zřejmě potýkat s těmito výkyvy produkce i v roce letošním.
Propad tržeb v r. 2018 byl částečně vykompenzován přijatými dotacemi na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách za r. 2017 a 2018 a to v celkové výši 2 219 tis. Kč.
Aktivně se snažíme žádat o veškeré dostupné dotační tituly a v minulém roce se nám podařilo získat provozní dotace v celkové výši 12 905 tis. V roce 2018 jsme zažádali a obdrželi dotace na pořízení investic: „Rekonstrukce hnojiště a produkční stáje pro dojnice Vrchoslavice“ ve výši 1 600 tis. Kč a na nákup nakladače s výsuvným ramenem CATERPILLAR ve výši Kč 800 tis.
V lednu 2018 jsme pořídili secí stroj HORSCH PRONTO v pořizovací ceně 1 950 tis., na který byl otevřen úvěr. Úroky z tohoto úvěru jsou částečně pokrývány dotací PGRLF.
V dubnu 2018 jsme otevřeli další úvěr na pořízení půdy ve výši 5 mil. Kč. V  průběhu roku 2018 jsme nakoupili pozemky v celkové hodnotě 8 219 tis. Kč. Byly také dočerpány prostředky z úvěru na nákup půdy otevřeného v roce 2017.
Ke dni 30.4.2018 jsme doplatili úvěr na pořízení nadzemních skladovacích jímek, jehož čerpání bylo zahájeno roku 2014.
Při nákladech ve výši 70 046 tis. Kč a výnosech 71 636 tis. Kč byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 1590 tis. Kč. Po zúčtování odložené daně a daně z příjmu dosáhlo družstvo čistého zisku ve výši 1 311 tis. Kč.