Kdo jsme:

  V roce 2020 jsme se museli vypořádat s účetní ztrátou, která vznikla v roce 2019 díky propadu produkce rostlinné výroby, který byl zapříčiněn kalamitním přemnožením hraboše polního. Ztráta nám byla pouze částečně kompenzována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR náhradou nákladů v rámci mimořádného rostlinolékařského opatření ÚKZUZ ve výši 262 tis. Kč.
  Snažíme se i nadále žádat o veškeré dotační tituly, pro které splňujeme podmínky. V r. 2020 se nám podařilo získat provozní dotace ve výši 11 mil. Kč. Byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 654 tis. Kč. Nově byl otevřen úvěr na nákup půdy ve výši 1 mil. Kč a úvěr na nákup postřikovače HARDI ALPHA ve výši 5 999 tis. Kč. Průměrný počet pracovníků v roce 2020 činil 30 osob. Podíl celkových ročních tržeb za služby a za vlastní výrobky v roce 2020 v hodnotě 57 086 tis. Kč představuje při průměrném počtu 30 zaměstnanců roční produktivitu práce: 1 902,87 tis. Kč/pracovníka. V roce 2019 byly roční tržby za služby a za vlastní výrobky vyčísleny ve výši 43 226 tis. Kč a při počtu 31 zaměstnanců byla roční produktivita 1394,39 tis. Kč/pracovníka.
  Při celkových nákladech ve výši 70 589 tis. Kč a výnosech 71 811 tis. Kč byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 1 222 tis. Kč. Po zúčtování odložené daně a daně z příjmu dosáhlo družstvo výsledku hospodaření po zdanění ve výši 1 047 tis. Kč. V roce 2019 jsme dosáhli účetní ztráty ve výši 4 056 tis. Kč.