Rostlinná výroba

 

  Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2020 na 1273,91 ha orné půdy. Po mírné zimě s nedostatkem srážek jsme zahájili jarní práce v únoru regeneračním přihnojením N ozimů a setím jarních ječmenů. Dubnové sucho poznamenalo vzcházení jařin, zvláště cukrovky. Vzcházení osetých ploch kukuřicí již bylo díky srážkám na přelomu dubna a května dobré.

  V zimním a jarním období nás trápil silný výskyt hraboše polního v porostech vojtěšek, pšenic oz. a řepek oz. Zaoráno bylo 65 ha řepek z celkových 200 ha osetých na podzim 2019. V porostech pšenice oz. po zdlouhavém vyřizování povolení ošetřování rodenticidy, bylo vyhlášeno MRO (mimořádná roslinolékařská opatření) na 200 ha ploch a následně v závěru měsíce března aplikován rodenticid s rozpačitým účinkem.

  Následný průběh počasí byl během vegetace příznivý. Ve dnech 13.6. a 20.7. přišly silné bouřky s kroupami, které silně poškodily porosty jarních ječmenů. Důsledkem byl propad v kvalitě sklizeného zrna a celá produkce skončila v kategorii krmné. Celý podzim byl ve znamení silných dešťových srážek, což nám znemožnilo osev pšenic ozimé na plánovaných plochách. Srážkově byl rok 2020 nadprůměrný (723,6 mm/rok) s velmi nevyrovnaným průběhem.

  Rostlinná výroba dosáhla v roce 2020 tržeb ve výši 35 426 tis. Kč. V roce 2019 byly tržby ve výši 20 045 tis. Kč, což je nárůst o 15 381 tis. Kč.

Výnosy plodin:

 

Plodina

Plocha ha

Rok 2020

Výroba v t

Rok 2020

Výnos t/ha Rok 2020

Výnos t/ha Rok 2019

Navýšení,snížení

r. 2019/2020

Pšenice oz.

413,01

2951,28

7,15

3,88

84,28

Ječmen jarní

298,12

1769,82

5,94

4,72

25,85

Řepka oz.

134,35

429,06

3,19

2,89

10,38

Kukuř. zrno

98,02

1217,93

12,43

12,80

2,89

Cukrovka

61,65

3639,67

59,04

63,06

6,37

 


Realizační ceny: Kč/t Kč/t Kč/t

K 31.12.2020

K 31.12.2019

Rozdíl

Pšenice oz.

4110,1

4998,6

-888,4

Ječmen jarní

2918,2

4829,9

-1911,7

Řepka oz.

9860,3

9350,0

510,0

Cukrovka

647,3

552,0

95,3

Kukuř. zrno

4042,9

0

4042,9