Rostlinná výroba

 

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2018 na 1 277,60 ha orné půdy.
Zimní měsíce byly ve znamení nízkých teplot, které byly v lednu do -10 °C. Období od 19.2. – 5.3.2018 byly mrazy až -15 °C. Poté teploty dne 10.3. vystoupaly na 18,5 °C, aby vzápětí v období 15.3.-7.4.2018 opět klesly pod -5 °C. Ani tyto výkyvy přízemních teplot neublížily porostům ozimých pšenic a řepek.
Jarní práce byly zahájeny na přelomu měsíce února a března regeneračním přihnojením dusíkem. Následovalo setí jarních ječmenů a postupně dalších jařin. Během setí mírně zaprchalo, což umožnilo dobré vzcházení. Potom se ale opakovala situace jako v roce 2017. Nastoupilo období vysokých teplot s malým množstvím nerovnoměrně rozdělených srážek. Důsledkem byl snížený výnos i kvalita obilovin a řepky. Výrazný dopad sucha se projevil ve výnosech cukrovky a kukuřice. Porosty hlubokokořenící vojtěšky nebyly tolik postiženy suchem a poskytly dostatečný výnos pro zabezpečení krmivové základny.

Výnosy plodin:


Plodina Plocha ha Výroba v t Výnos t/ha r. 2018 Výnos t/ha r. 2017 Rozdíl v %  výnosy t/ha
Pšenice oz. 377,28 2379,89 6,84 6,26    9,26
Ječmen jarní 269,89 1703,92 6,31 5,60  12,68
Řepka oz. 174,83   743,01 4,25 3,07  38,44
Kukuř. zrno   55,78   383,86 6,88 4,83  42,44
Cukrovka 108,79 6313 58,03 při 16 % dg. 67,95 při 16% dg. -14,60

 

Realizační ceny (Kč/T):


 

K 31.12.2018

K 31.12.2017

Rozdíl

Pšenice oz.

4339,50

  3738,0

   601,50

Ječmen jarní

4679,80

  3590,1

 1089,70

Řepka oz.

9100,10

10500,1

-1400

Cukrovka

  648,60

    794,4

  -145,80

Kukuř. zrno

4073,90

  3417,3

   656,60

 

Rostlinná výroba dosáhla v roce 2018 tržeb ve výši 33 917 tis. Kč, oproti předchozímu roku je to nárůst o 92 tis. Kč.