Rostlinná výroba

 

     Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2019 na  1 268,80 ha orné půdy.

     Zima byla mírná, v lednu teploty klesaly pod bod mrazu převážně až v poslední dekádě a začátkem února.

     Jarní práce byly zahájeny regeneračním přihnojením ozimů N od 17.2.2019 současně se setím jarních ječmenů. Cukrovka byla setá od 18.3., vojtěšky a hrachy ve stejném termínu, kukuřice od 8.4.2019.

     Plochy vojtěšek, pšenic oz. a řepek byly ručně ošetřovány rodenticidem STUTOX II. proti kalamitně přemnoženému hraboši polnímu.

     V měsíci březnu a dubnu byl nedostatek dešťových srážek, což způsobilo horší zakládání jařin.

V měsíci červnu a červenci nám způsobily škody na porostech bouřky s krupobitím. Nejvíce poškozeny byly porosty řepky ozimé a ječmene jarního s následným plněním od pojišťovny ve výši 1040 tis. Kč.

     Rok 2019 byl ve znamení kalamitního výskytu hraboše polního, což způsobilo obrovské výpadky v produkci obilovin, řepky a cukrovky s následnými škodami při zakládání ozimů na podzim 2019.

     Srážkově byl rok 2019 příznivý s celkovým úhrnem 735 mm/rok.


Výnosy plodin:


Plodina Plocha ha Výroba v t Výnos t/ha r. 2019 Výnos t/ha r. 2018 Rozdíl v %  výnosy t/ha
Pšenice oz. 426,28 1654,62 3,88 6,84    -43,27
Ječmen jarní 254,89 1202,65 4,72 6,31  -25,19
Řepka oz. 200,25   578,56 2,89 4,25  -32,00
Kukuř. zrno  85,41   1093,19 12,80 6,88  +86,04
Cukrovka 67,15 4234,22 63,06 58,03 +8,66

 

Realizační ceny (Kč/T):


 

K 31.12.2019

K 31.12.2018

Rozdíl

Pšenice oz.

4999,00

 4339,50

   659,50

Ječmen jarní

4829,90

 4679,80

 150,10

Řepka oz.

9350,00

9100,10

249,90

Cukrovka

 552,00

   648,60

 -96,60

Kukuř. zrno

0

 4073,90

  0

 

 

Rostlinná výroba dosáhla v roce 2019 tržeb ve výši 20.046 tis. Kč. V roce 2018 byly tržby ve výši 33.916 tis. Kč, což je pokles o 13.870 tis. Kč.