Živočišná výroba

Rok 2018 byl v živočišné výrobě po náročném roce rekonstrukcí naturálně i ekonomicky úspěšný. Průměrný stav krav se zvýšil o 8 ks na 306 ks a to i přesto, že brakování krav se zvýšilo na 32 %. Vše je pozitivně ovlivněno dobrým chovatelským a zdravotním standardem v ostatních kategoriích a dobrými reprodukčními ukazateli zejména u jalovic. U krav máme sice nižší březost po první inseminaci asi 34 %, ale díky intervalu 46 dní a řízené reprodukci máme servis periodu 101 dnů a hlavně máme dostatek březích zvířat, která jsou nutná pro produkci mléka. U jalovic máme i výbornou březost po první inseminaci přesahující 73 %. Díky těmto výsledkům a díky tomu, že máme minimální ztráty (úhyn telat do 4 měsíců činil 15 ks, tj. 4,8 %, u telat do 10 měsíců 4 ks, tj. 1,3 %, u jalovic 0 ks, u vysokobřezích jalovic 1 ks, ve výkrmu býků 0 ks, u krav 6 ks, tj. 2 %), jsme v r. 2018 po dlouhé době dokonce prodávali zástav, abychom uvolnili ustájovací kapacity. Šlo o 34 ks z toho 18 býčků a 16 ks jaloviček. Dařilo se v hlavním výrobním odvětví, kde jsme vyrobili 2 065 231 l mléka, o 181 499 l více než v loni. S cenou 8,13 Kč za 1 l, o 0,06 Kč vyšší, jsme dosáhli tržbu 16 797 655 Kč, což bylo o 1 589 048 Kč více. Všechno mléko bylo dodáno ve výběrové jakosti. Průměrná užitkovost za rok na 1 krávu dosáhla 6 957 l mléka. Průměrná užitkovost na laktaci činila 7 235 l. Hovězího masa, druhého hlavního výrobku, jsme dodali 77,8 tuny. Bylo to 124 ks býků v průměrné váze 627 kg. Je to o 27 ks a o 20 tun masa méně než v roce předešlém, ale rozdíl je způsoben posunem poslední prosincové dodávky 28 ks o váze 18 151 kg na 11.1.2019. I v tomto roce jsme udrželi vysokou intenzitu výroby vyjádřenou přírůstkem 1 380 g na 1 ks a den. Průměrná realizační cena za 1 kg živé váhy činila 52,46 Kč a my jsme dosáhli tržbu 4 081 tis. Kč. Celkem pak tržby živočišné výrobě činily 23 707 tis. Kč a byly o 1 365 tis. Kč vyšší než v roce 2017.Tržby (v tis. Kč)

Rok 2018

Rok 2017

Rozdíl

Dojnice - mléko

16798

15209

1589

Dojnice - prodej

  1349

  1653

 -304

Skot výkrm

  4081

  4860

 -779

Jalovice, telata

  1479

    624

  855

Celkem

23707

22346

1361

 

Stavy zvířat k 31.12.2018:

Skupiny zvířat

Počet kusů

Telata do 8 měsíců

222

Jalovice chovné

140

Jalovice VBJ

47

Býci

108

Dojnice

307

Celkem

824