Živočišná výroba

V roce 2019 pokračovala živočišná výroba v dobrých výsledcích. Průměrný stav krav činil 305 ks a vyřazování krav (brakace) činila 105 ks, tedy 34%. Z toho úhyn činil 1% (3 krávy) a nutné porážky 6,5% (20 krav) Uzávěrky laktací u prvotelek přesáhly 7000 lt (7029 lt za laktaci), u starých krav to bylo 7913 lt tedy celkem 7631 lt. Dodávka do mlékárny na 1 krávu činila 6768 lt. Celkem jsme dodali do OLMY a.s. Olomouc 2 060 851 lt mléka. Všechno mléko splnilo přísné parametry pro výběrové mléko a bylo zařazeno do třídy Q. Průměrná cena činila 8,38 Kč/l, což bylo o 0,25 Kč/l více než vloni. Celková tržba za mléko činila 17 271 tis. Kč, což je nárůst oproti minulému roku o 474 tis. Kč. I v ostatních kategoriích jsme udrželi vysoký chovatelský standart. Narodilo se 302 ks živých telat a jen 9 ks uhynulo, to je těsně pod hranicí 3%. U telat do 8. měsíců uhynuly 2 ks (0,6% z naskladněných). Jalovice neuhynula žádná, stejně tak v kategorii výkrmu býků jsme byli beze ztrát. Dobré péči odpovídají i přírustky. Ve výkrmu býků bylo dosaženo průměrného přírůstku 1420 g na kus a den. U telat 880 g a u jalovic 810 g na kus a den. Na jatka bylo dodáno 138 ks býků ve váze 87270 kg, tj. v průměru 632 kg na kus. Celkem bylo dodáno o 14 ks a o 9493 kg masa více než v roce předešlém. Bohužel při poklesu průměrné realizační ceny na 45,29 Kč/kg, tedy o 7,17 Kč/kg méně, byla tržba za maso nižší o 127 987 Kč.

Celkem pak tržby v živočišné výrobě činily 22 790 tis. Kč a byly o 611 tis. Kč vyšší než v roce 2018.Tržby (v tis. Kč)

Rok 2019

Rok 2018

Rozdíl

Dojnice - mléko

17271

16798

+473

Dojnice - prodej

 1752

 1349

 +403

Skot výkrm

 3953

 4081

 -128

Jalovice, telata

 1163

   1479

 -316

Celkem

24139

23707

+432

 

Stavy zvířat k 31.12.2019:

Skupiny zvířat

Počet kusů

Telata do 8 měsíců

196

Jalovice chovné

155

Jalovice VBJ

41

Býci

97

Dojnice

298

Celkem

787