Živočišná výroba

V roce 2020 dosáhla živočišná výroba výborných naturálních výsledků. Průměrný stav dojnic činil 296 ks a brakace dojnic činila 32% tj. 96 ks. Z toho úhyn 1% (3 dojnice) a nutné porážky 5% (15 dojnic). Uzávěrky laktací u prvotelek dosáhly 6940 lt na dojnici a u krav na druhé a další laktaci to bylo 7913 lt. Celkem uzávěrky činily 7570 lt na dojnici a dodávka do mlékárny byla 6957 lt, tj. o 190 lt více než v roce 2019.
  Celkem bylo dodáno do mlékárny 2 059 443 lt. To je stejné jako v roce 2019, ovšem za nižší real.cenu o – 0,22 haléřů tj. 8,16 Kč/lt. Tento rozdíl způsobil nižší tržbu v meziročním srovnání o 469 tis. Kč. Všechno mléko bylo dodáno v nejvyšší třídě jakosti Q. Živě se narodilo 324 ks telat z nichž 12 uhynulo (tj. 3,7%). Odchov telat na 100 krav se zvýšil o 9 ks na 105 ks. Na teletníku uhynulo 6 telat ze 286 naskladněných (tj. 2%). U kategorie býků a jalovic neuhynulo žádné zvíře. Přírůstky v těchto kategoriích dosáhly na kus a den 830 g u telat, 890 g u jalovic a 1320 g u býků ve výkrmu.
  Na jatka bylo dodáno 131 ks býků ve váze 83661 kg a při prům.real.ceně 45,23 Kč/kg činila tržba 3784 tis. Kč. Oproti roku 2019 je to o 7 ks a 3609 kg méně. To nám snížilo tržbu za maso o 169 tis. Kč.
 
Celkem pak tržby v živočišné výrobě činily 22618 tis. Kč. V roce 2019 dosáhly hodnoty 24542 tis. Kč, což je pokles o 1924 tis. Kč. Hlavní podíl na tomto rozdílu má prodej zástavových jalovic a býčků v roce 2019.Tržby (v tis.Kč)

Rok 2020

Rok 2019

Rozdíl

Dojnice - mléko

16803

17271

-468

Dojnice – prodej dl.majetku

1576

1752

-176

Skot výkrm

3784

3953

-169

Jalovice, telata

455

1566

-1111

Celkem

22618

24542

-1924

 

Stavy zvířat k 31.12.2020

Skupiny zvířat

Počet kusů

Telata do 8 měsíců

231

Jalovice chovné

154

Jalovice VBJ

46

Býci

92

Dojnice

296

Celkem

819